دپارتمان آموزش

تماس با کارشناسان بخش مشاوره : 09106166803

بنابر تقاضای بسیاری از مشتریان، شرکت استاندارد آزما اقدام به راه اندازی دپارتمان آموزشی خود کرده است. این اموزش تماما جنبه صنعتی و آزمایشگاهی داشته و با ارائه گواهینامه های معتبر برگزار می شود.

برخی از دوره های آموزشی به شرح زیر می باشد:

فهرست