غبار سنج

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

غبار سنج particle counter

پارتیکل کانتر دستگاهی است که ذرات معلق در هوا را شمارش کرده و بدین ترتیب محیط مورد اندازه گیری را غبار سنجی می کند از این رو به این دستگاه، غبار سنج هوا ، دستگاه اندازه گیری ذرات هوا و دستگاه ذره شمار هوا نیز میگویند پارتیکل کانتر یک دستگاه منفرد است که همزمان علاوه بر شمارش ذرات معلق در هوا قادر به تشخیص آن ها نیز می باشد.

 

 

 

فهرست