تجهیزات آزمایشگاه پودر لباسشویی

آزمایشگاه پودر لباسشویی

شوینده ها به شکل بسیار متنوعی در بازار موجود هستند. هر یک از این مواد شوینده مخصوص شستشوی نوع خاصی از لباس ها بوده و کاربردهای خاص خود را دارد؛ برخی از پودرهای لباسشویی مخصوص شستشوی با دست و برخی دیگر مخصوص ماشین های لباسشویی هستند.یک شوینده مناسب، کشش سطحی آب را کاهش می‌دهد و باعث حل شدن چربی‌ها در آب می‌شود. ترکیبات قلیایی این شوینده‌ها موجب بهبود در فرآیند شستشو و از بین رفتن آلودگی‌ها می‌شوند .

از ویژگی های مهم پودرهای شوینده استفاده از آنریم های متعدد با کاربردهای مختلف در آن است که پودرهای شوینده ی لباس را به یک عامل بسیار قوی در حذف انواع لکه ها شامل ذره های جامد مانند زنگ زدگی ، اکسیدهای فلزات ، دوده، اوره ناشی از تعریق، چربی ها و روغن ها، خون و پروتئین هایی مانند کراتین از پوست هستند.

وظیفه آزمایشگاه پودر لباسشویی نظارت و کنترل کیفیت پودرهای تولید شده توسط آزمایشگاه پودر لباسشویی (و واحد تولیدی) می باشد.

تجهیزات آزمایشگاه پودر لباسشویی

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاه پودر لباسشویی ، اینجا کلیک کنید.

فهرست