آزمایشگاه آبمیوه و نوشیدنی

آزمایشگاه نوشیدنی و ابمیوه یکی از زیر مجموعه های آزمایشگاه های صنایع غذایی می باشد که تحت نظارت مستقیم سازمان غذا و دارو می باشد. وظیفه آزمایشگاه نوشیدنی و آبمیوه نظارت و کنترل مواد اولیه ورودی به واحد تولیدی و هم چنین آنالیز تمامی نمونه های تولیدی توسط واحد و مظابق بودن با استانداردهای غذایی را دارد.

تجهیزات آزمایشگاه آبمیوه و نوشیدنی

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست