تجهیزات آزمایشگاه نوشیدنی و آبمیوه

آزمایشگاه نوشیدنی و آبمیوه

آبمیوه‌ها گروهی هستند که به طور طبیعی از فشردن میوه و یا تهیه می‌شود و پوره‌ها و نوع تغلیظ شده ی آبمیوه‌ها در حین فرآیند تولید حرارت می بیند از اینرو آزمون HMF، آزمونی است که مناسب بودن این مرحله تولید را نشان می دهد.

آزمایشگاه نوشیدنی وابمیوه یکی از زیر مجموعه های آزمایشگاه های صنایع غذایی می باشد که تحت نظارت مستقیم سازمان غذا و دارو می باشد. وظیفه آزمایشگاه نوشیدنی و آبمیوه نظارت و کنترل مواد اولیه ورودی به واحد تولیدی و هم چنین آنالیز تمامی نمونه های تولیدی توسط واحد و مظابق بودن با استانداردهای غذایی را دارد.

برای اطمینان از کیفیت محصول انجام آزمون‌های شیمیایی مثل بریکس، قند کل و ساکارز، مواد جامد کل، الکل استیک، عدد فرمالین، هیدروکسی متیل فورفورال، اسید آسکوربیک، انیدروسولفورو، PH، اسیدیته کل وثابت، ارزش اکسیداسیون، نمک، خاکستر، خاکسترکل و… در این گروه ضروری است.این آزمون‌ها برای مناسب بودن غلظت (بریکس، مواد جامدکل)، عدم فساد و تهیه صحیح (PH، اسیدیته، قند، الکل و…)، استفاده از نگهدارنده‌ها (انیدروسولفورو، سوربات، بنزوات و حرارت دهی مناسب(HMF) انجام می‌شود

برای سنجش میزان کیفیت محصولات تولیدی کارخانجات نوشیدنی در آزمایشگاه ها میزان گاز، رنگ، طمع، اسیدیته و … اندازه گیری می شود تا محصول مورد نظر دارای کیفیت کافی برای جلب رضایت مشتری باشد.

 

تجهیزات آزمایشگاه ابمیوه و نوشیدنی

آزمایشگاه نوشیدنی و آبمیوه

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست