تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی پژوهشی

آزمایشگاه تحقیقاتی پژوهشی چیست؟

آزمایشگاه، تاسیساتی است که شرایط کنترل شده ای را برای تحقیق و پژوهش و انجام آزمایشات و اندازه گیری فراهم می کند. آزمایشگاه های مورد استفاده برای تحقیقات علمی، بدلیل متفاوت بودن نیازهای متخصصان، در زمینه های مختلف علمی و مهندسی به شکل های مختلفی وجود دارند. آزمایشگاه های تحقیقاتی پژوهشی را می توان به عنوان اتاق تحقیق و پژوهش، و فضای یادگیری دانست.

تجهیزات مورد نیاز عمومی در آزمایشگاه تحقیقاتی پژوهشی:

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست