آزمایشگاه خاک

آزمایشگاه خاک از مهمترین آزمایشگاه های ساختمان می باشد. در آزمایشگاه خاک به بررسی و مطالعه خواص مختلف خاک و رفتار آن در محیط های مختلف و ایده آل پرداخته می شود. در آزمایشگاه خاک به بررسی درصد رطوبت خاک، تعیین چگالی بخش جامد خاک، تشخیص منحنی دانه بندی خاک و… پرداخته می شود.

تجهیزات آزمایشگاه خاک

 • الک 
 • شیکر الک
 • دستگاه کاساگراند 
 • وسایل تعیین حد انقباض خاک 
 • وسایل تعیین حد خمیری(سطح شیشه ای تخت و صاف، کاردک، ظروف تعیین درصد رطوبت)
 • لوازم کامل آزمایش هیدرومتری (مزور هیدرو متری، همزن، چگالی سنج خاک، میکسر هیدرومتری خاک)
 • ارزش ماسه ای (مزور مدرج از جنس پلکسی گلس، وزنه 1KG، میله عصایی، شست وشو و صاف، ةرف 4 لیتری، شلنگ سیلیکونی، قیف پلاستیکی، قوطی 55mm، تایمر دیجیتال)
 • قالب و چکش تراکم
 • دستگاه CBR 
 • دستگاه نفوذ پذیری خاک با بار ثابت
 • دستگاه نفوذ پذیری خاک با بار افتان
 • دستگاه تحکیم خاک
 • دستگاه تک محوری خاک
 • دستگاه برش مستقیم خاک
 • دستگاه سه محوری خاک 
 • دستگاه سه محوری UU
 • چکش استاندارد SPT 
فهرست