آزمایشگاه قیر و آسفالت

آزمایشگاه قیر و آسفالت یکی از زیر مجموعه های آزمایشگاه ساختمان می باشد

تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت

 • فریم ITS (کشش غیر مستقیم آسفالت)
 • اکسترکشن آسفالت (استخراج قیر از مخلوط های قیری طراحی شده)
 • آون تین فیلم (افت وزنی و تغییر مشخصات قیر در اثر گرما و هوا)
 • جک مارشال (تعیین مقاومت فشاری و روانی آسفالت)
 • چکش تراکم مارشال
 • چگالی سنج قیر
 • بن ماری
 • دستگاه داکتیلیتی قیر (تعیین قابلیت شکل پذیری)
 • دستگاه درجه نفوذ قیر
 • دستگاه نرمی قیر (تعیین نقطه نرمی قیر)
 • دستگاه نقطه اشتعال قیر
 • دستگاه ویسکوزیمتر قیر
 • سینی قیر
 • فلاسک حمل آسفالت
 • فیلتر اکستر کشن
 • قالب مارشال
 • نمونه درآور مارشال

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست