آزمایشگاه کشاورزی

در گذشته بدون اطلاع از میزان کمبود مواد مورد نیاز خاک، احجام قابل توجهی کود حیوانی یا گیاهی به مزارع اضافه میشد با این امید که کمبود همه مواد مورد نیاز جبران شود. اما هم اکنون میتوان با انجام چند آزمایش ساده تنها موادی را که فقدانشان بارز است به خاک اضافه نمود. با آزمایش، حتی میتوان مقدار مورد نیاز برای افزودن را نیز مشخص نمود. به این ترتیب با انجام چندین آزمایش ساده از توزیع فله ای، پرهزینه و کم بازده انواع کود میتوان جلوگیری کرد.

آزمایشگاه های کشاورزی به صورت زیر دسته بندی می شوند:

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست