آزمایشگاه کشاورزی و خاک چیست؟

سه امر مهم در پرورش گیاهان ، خاک، آب و نور خورشید می باشد. خاک و املاح موجود در آن، در چگونگی رشد و پرورش گیاهان و میزان کیفیت گیاهان ، تاثیر بسزایی دارد. آزمایشگاه خاک وظیفه انجام آنالیز بر روی نمونه خاک و اندازه گیری میزان املاح معدنی و… موجود در خاک را دارد، که با استفاده از نتایج این آنالیز ها دیگر نیاز به هزینه اضافی برای تقویت خاک نیست و تنها عناصر مورد نیاز به خاک اضافه می شود.

تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی و خاک

 • رطوبت سنج خاک
 • شوری سنج خاک
 • مولتی پارامتر خاک
 • دفترچه رنگ خاک مانسل
 •  عصاره گیر خاک
 • همزن خاک (هموژنایزر خاک)
 • PH متر خاک
 • پنترومتر خاک ( تست نفوذپذیری خاک)
 • پتانسیومتر خاک
 • دابل رینگ خاک ( رینگ مضاعف)
 • تست نفوذپذیری خاک به روش گالف
 • هیدرومتر خاک (چگالی سنج خاک)
فهرست