تجهیزات آزمایشگاه خاک و سنگ

 • شیکر الک خاک
 • دستگاه تراش خاک
 • نمونه در اور خاک
 • دستگاه برش مستقیم خاک
 • نفوذ پذیری خاک بار افتان و بار ثابت
 • دستگاه حد روانی خاک به روش نفوذ مخروط
 • چکش تراکم برقی اتوماتیک خاک
 • دستگاه پین هول جهت تست واگرایی خاک
 •  دستگاه تک محوری برقی خاک
 • آسیاب سنگ
 • سنگ شکن فکی
 • دستگاه تست سایش
 • دستگاه تحکیم همزمان سلولهای سه محوری

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست