هدایت سنج

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

هدایت سنج

دستگاه هدایت سنج(کنداکتیویمتر)، دستگاهی برای سنجش میزان هدایت الکتریکی(رسانایی) مایعات می باشد. هرچه نمک موجود در مایعات بیشتر باشد، هدایت الکتریکی بیشتر می شود.

انوع هدایت سنج

  • هدایت سنج رومیزی
  • هدایت سنج پرتابل
  • هدایت سنج قلمی

از جمله کاربرد های هدایست سنج الکتریکی در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست