ترازو آزمایشگاهی یک کفه ای

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

ترازوی آزمایشگاهی یک کفه ای:

این ترازوها دارای یک کفه هستند که توسط بدنه‌ی دستگاه احاطه نمیشود یا به عبارت دیگر از طرفین آزاد است یا فضای آزاد دارد. ترازوهای کفه‌دار معمولاً دارای یک صفحه‌ی اندازه‌گیر در بالای ترازو هستند. حالت طراحی کفه در آنها به نحوی است که به یک حفاظ یا حایل جانبی برای محافظت از سطح اندازه‌گیری نیاز ندارد. این ترازوها که به ترازوهای بارگذاری از بالا نیز شناخته میشوند نمیتوانند از اختلالات جریان‌های هوا جلوگیری کنند. ترازوهای کفه‌دار میتوانند از 0.001 گرم تا 200 گرم را اندازه بگیرند. در واقع، این ترازوها برای اندازه‌گیری در آزمایش‌هایی به کار میروند که خطای اندازه‌گیری تا 0.05 گرم اهمیت نداشته باشد. ترازو آزمایشگاهی یک کفه ای مانند ترازوهای ساده فنری و ترازوهای پیشرفته تر الکتریکی که دارای یک کفه هستند، می باشند. از ترازو آزمایشگاهی تک کفه ای برای توزین های مقایسه ای یا مستقیم استفاده می شود.

 

 

 

 

برچسب: ترازو آزمایشگاهی، ترازو آزمایشگاهی دیجیتال، ترازو آزمایشگاهی آنالیتیکال، ترازو آزمایشگاهی دو کفه ای، ترازو آزمایشگاهی یک کفه ای، ترازو آزمایشگاهی جیبی، ترازو رطوبت سنجی

فهرست