تعمیر تجهیزات اندازه گیری آزمایشگاه

مجموعه استاندارد آزما آماده تعمیر تجهیزات اندازه گیری آزمایشگاه همچون ترازو آزمایشگاهی، pHمتر، رطوبت سنج  و .. در کمترین زمان ممکن همراه با تضمین سلامت دستگاه هنگام تحویل به مشتریان گرامی می باشد.

برخی مشکلات احتمالی تجهیزات اندازه گیری را به اختصار بصورت زیر میتوان بیان کرد:

ترازو:

  • نوسان وزن ترازو
  • آسیب به لودسل
  • مشکلات الکترونیکی
  • کالیبره نبودن دستگاه

pHمتر:

  • عدم شناسایی پراب دستگاه
  • ارور دادن دستگاه
  • نمایش مقدار اندازه گیری شده نادرست
فهرست