دوره مدیریت کاربردی و جامع برای صنایع

هدف از دوره:

یکی از کاربردهای علم مدیریت در صنایع، مدیریت و استفاده بهینه از تکنولوژی های مناسب روز دنیا می باشد. با توجه به حجم مالی بالایی که در صنایع هزینه می شود و با توجه به تغییرات تکنولوژیکی تجهیزات در این حوزه، می توان با بهره گیری از راهکارهای مدیریتی مناسب، در سطح صنایع و با استفاده از کنترل نمودن تکنولوژی، قبل از شروع پروسه و انتخاب تکنولوژی بهینه و جایگزین نمودن آن با تکنولوژی های از رده خارج شده که دارای مشکلات زیست محیطی، بازده انرژی پائین و دیگر نکات منفی می باشد می توان از آن جلوگیری کرد و با استفاده به هنگام از این مدیریت، صرفه جویی عظیمی حاصل گردد و از حجم کالاهای راکد در انبارها که به دلیل ضعف تکنولوژیکی استفاده نمی شود کاسته شود.

امروزه مدیر‌یت در صنایع به عنوان یکی از کلیدی ترین عوامل موفقیت کسب  وکارهای تولیدی به شمار می آید. همچنین، باعث تضمین توسعه پایدار صنایع نیز می شود. در این مسیر حداکثر مزیت رقابتی پایدار باعث می شود بسیاری از صنایع به فکر ایجاد و شروع تفکر درون فعالیت های کسب وکار خود شوند. پذیرش و اجرای موفق ایده در فعالیت های کسب  وکار در زنجیره تأمین به گونه ای است که چشم انداز آن به سادگی قابل رؤیت نبوده و تمام تولیدات و فعالیت های زنجیره تأمین با ریسک های متفاوتی همراه است. این ریسک ها و منابع شان می توانند موجب اختلال در همواری فعالیت های صنایع شود. بنابراین، مدیر‌یت و کاهش پیچیدگی ریسک در صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو، برای کمک به صنایع، تمرکز بر توسعه برخی مسئولیت ها و همچنین تعیین استراتژی های مفیدی که می تواند در پذیرش و اجرای مدیر‌یت مؤثر باشند، امری ضروری به شمار می آید. همچنین، برای رقابت مؤثر در بازار جهانی، سازمان ها باید بر بهبود توانایی عملیاتی خود با مدیریت مؤثر تمرکز داشته باشند. از این رو، نقش مدیریتی برای به حداقل رساندن اثرات مخرب فرآیندهای تولیدی بر صنایع باید افزایش یابد.

مخاطبان دوره:  مدیر عامل مدیر فروش- مدیر داخلی- مدیر تولید

محتوای دوره: مدیر‌یت منابع انسانی- مدیر‌یت تصمیم گیری و حل مساله- مدیر‌یت استراتژیک – مدیر‌یت برند – مدیر‌یت فناوری و انتقال تکنولوژی

مدت دوره:  این دوره شامل 5 دوره تخصصی است که در مجموع در 52 ساعت ارائه می شود.

مزایای دوره: آشنایی با هرآنچه که برای مدیریت یک کسب و کار لازم است.

 

جهت دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر با کارشناسان استاندارد آزما تماس بگیرید.

مدیریت

فهرست