دپارتمان مشاوره

تماس با مشاوران مجموعه: 09106166803

بسیاری از آزمایشگاه های بزرگ کشور در کنار مشاوران فنی و کیفی، فرایندهای خود را پیش می برند این به دلیل تجربیاتی است که صنایع و آزمایشگاه ها طی سالیان بدست آورده اند. زیرا مشاوران شرکت با سالها کار مستمر در این حوزه با بسیاری از واردکنندگان، تولیدکنندگان ارتباط داشته اند. در راستای دستیابی به اهداف والا در این حوزه کارشناسان مجرب مجموعه استاندارد آزما می توانند شما عزیزان را راهنمایی و مشاوره نمایند تا با حذف هزینه های اضافی و طراحی دقیق و اصولی نقشه آزمایشگاهی، مشاوره در تجهیز آزمایشگاه، مشاوره در پیاده سازی استانداردها بهترین را در کار خود داشته باشید. فقط کافیست کار خود را به ما بسپارید.

مشاوره در پیاده سازی استاندارد ها

مشاوره تجهیز آزمایشگاه

مشاوره در طراحی داخلی

فهرست