قوانین و مزایای شرکت های دانش بنیان
دانش‌بنیان

هدف از دوره:

آشنایی با قوانین دانش‌بنیان

با توجه به آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش‌بنیان ،شرکت های دانش‌بنیان می توانند موسسات خصوصی یا تعاونی باشند که به منظور افزایش علم و ثروت ، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ( شامل طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان ( به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط ) تشکیل شوند.
طبق آیین نامه مصوب ،شرکت های دانش بنیان اهدافی نظیر ترغیب هیئت علمی دانشگاه ها و واحدهای ‌پژوهشی برای فعالیت های بیشتر در رفع نیازهای جامعه و تجاری سازی یافته های پژوهشی، موضوع کلی فعالیت دانش‌بنیان را دنبال می کنند.

زمینه های فعالیت شرکت های دانش‌بنیان عبارتند از:

1-انجام تحقیقات کاربردی
2-ارایه خدمات تخصصی و مشاوره ای (خدمات علمی و تحقیقاتی و فنی)
3-تولید محصولات یا فناوری نوین(توسعه فناوری)
4-انجام خدمات نظارتی بر تحقیقات پژوهشی،اجرایی و مشاوره ای
5- ارایه ی خدمات توسعه کار آفرینی
6-ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد و توسعه ی کسب و کار
7-ارایه ی خدمات توسعه ی محصول جدید
8-ارایه ی خدمات ورود کسب و کار به بازار بین المللی و جهانی کردن آن ها
9-برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه ی کارآفرینی در سطوح ملی ، منطقه ای و محلی

مخاطبان دوره: فارغ التحصیلان دانشگاه، آزمایشگاه های R&D، مخترعین، صنایع علمی، واحدهای تولیدی

مدت دوره: 6 ساعت

مزایای دوره: استفاده از مزیت دانش بنیان برای صنایع

فهرست