کالیبراسیون جرم

کالیبراسیون جرم : جرم ساده ترین و مستقیم ترین برداشت هر انسان از پدیده های مادی در طبیعت می باشد و به عنوان یکی از کمیت های قابل اندازه گیری می باشدکه هویت اصلی تمام پدیده های مادی، کالاها و یا محصولات را تشکیل می دهد.

اندازه گیری جرم از اهمیت زیادی برخوردار است که عباتند از:

1- مقدار جرم مشخص شد از ماده ایی ممکن است در ویژگی های کالا یا محصول نهایی حائز اهمیت باشد.

2- جرم بعضی از اجسام به عنوان یک مفهوم اقتصادی در نظر گرفته می شود و اندازه گیری صحیح آن بسیار اهمیت دارد.

3- جرم از جمله کمیت هایی از ماده محسوب می شود که در داد و ستد عمومی مردم از آن استفاده می کنند.

عوامل موثر در کالیبراسیون جرم و اندازه گیری آن

از عوامل تاثیرگذار بر اندازه‌گیری جرم می توان به:

  •  ویژگی های اندازه شناختی خود ترازو مانند پایداری و تکرارپذیری و…
  •  پایداری دمای محیط
  •  لرزش ( محیط کار و میز )
  •  آشفتگی هوا
  •  مغناطش

اشاره کرد و با در نظر گرفتن ملاحظاتی می توان تاثیر آنها را کاهش داد البته نباید از تصحیح نیروی شناوری نیز در این مورد غافل شد . برای اطمینان از اینکه جرم قراردادی درست گزارش می شود خطای نیروی شناوری که وابسته به چگالی هوا می باشد ( خود چگالی وابسته به دما و رطوبت و فشار ) محاسبه و اعمال گردد .

اثر پایداری دما در کالیبراسیون جرم

تغييرات دمایی ( عدم پایداری دما ) در محیط اندازه‌گیری جرم که ناشی از عوامل چون تابش مستقیم نور خورشید به ترازو و یا نزدیک بودن ترازو به سیستم گرمایش یا سرمایش می باشد از عوامل موثر بر اندازه گیری است بنا به توصیه سازنده و یا استاندارد ها تغییرات دمایی مشخص می شود.

اثر لرزش در کالیبراسیون جرم

تاثیر گذاری لرزش در ترازو ها با تفکیک‌پذیری بالا خود را بیشتر نشان می دهد به خصوص در زمان پایداری و خوانش قابل اطمینان مقدار جرم صحیح . طبق راهنماهای موجود استفاده از میز سنگی و متصل به زمین ( حداقل دو تکیه گاه به دیوار و یا یکپارچه متصل به زمین ) برای کاهش تاثیرگذاری لرزش و همچنین نبود آزمایشگاه جرم در طبقات فوقانی توصیه شده است.

اثر هوا در کالیبراسیون جرم

آشفتگی هوا به طور خاص 1.2 کیلوگرم بر متر مکعب نیرو به سطح اعمال می کند که این بر روی پن ترازو اثرگذار بوده و در نتیجه بر اندازه‌گیری موثر خواهد بود و باعث ناپایداری در خوانش مقدار صحیح خواهد شد که این عامل با طراحی محفظه های بر روی ترازو و یا کابین های ویژه به حداقل می رسد. توصیه شده که ترازو نباید در جریان مستقیم هوا باشد مانند پنجره باز یا دری که در حال باز و بسته شدن است یا جریان هوای حاصل از سیستم های تهویه در ترازو های بسیار حساس استفاده از ستون جریان هوا برای جلوگیری از اثر دمایی بدن کاربر نیز توصیه شده است.

اثر مغناطش در کالیبراسیون جرم

منابع ساطع کننده میدان مغناطیسی می توانند بر عملکرد ترازو ها اثر بگذارد توصیه شده که تجهیزات توزین در نزدیکی میدان مغناطیسی و الکترومغناطیس قرار نداشته باشند مانند موبایل یا تجهیزات ارتباطی حتی مغناطش برخی فلزات و حتی وزنه ها در عملکرد ترازو های فوق حساس ممکن است موثر باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان مجموعه تماس حاصل فرمایید.

فهرست