کالیبراسیون دما

اندازه گیری و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه دما

دما در واقع یک خاصیت فیزیکی ماده است که بیان کننده مقدار گرمی یا سردی آن جسم است. دما پارامتری است که مقادیر آن در زندگی معمولی و هم چنین در فعالیت های تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی حائز اهمیت است.اندازه گیری دما نه تنها یک خصیصه ذاتی موجود در پدیده های طبیعی به نام دما را نمایان می کند بلکه نتیجه آن مقداری را به دست می آورد که حاکی از وجود مقدار مشخصی از انرژی یا مصرف مقدار مشخصی از آن بوده و در برخی موارد اطلاعاتی در مورد ایمنی سیستم را آشکار می کند. به دلیل وابستگی بسیاری از خواص فیزیکی و شیمیایی مواد به دما مانند: لزجت ، چگالی ، فشاربخار ، رسانایی، سرعت واکنش شیمیایی ، حرارت تشعشعی و …. ابزارهای اندازه گیری دما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

برخی دماسنج های کاربردی:

مایع در شیشه ، دوفلزی ، پرشده ، مقاومتی ، ترموکوپل ، تابشی ، کوارتز و جبران کننده دمایی

فهرست