کالیبراسیون محیط‌های دمایی

برای اجرای آزمون در رشته های مختلف مانند شیمی،زیست شناسی،فیزیک و مهندسی کشاورزی و….از محیط های دمایی سرد و گرم استفاده می شود. در واقع محیط های دمایی سرد و گرم دستگاه هایی هستند که به عنوان محیط های مناسب جهت آزمون های مختلف در دمای مثبت و یا منفی استفاده می شوند.کارایی محیط های دمایی تنها با نشان دهی دما تعیین نمی شود. اختلاف دما در مدت زمان معین و نیز اختلاف دما در مکان های داخلی دستگاه از عوامل مهم در تعیین کارایی دستگاه ها به شمار می روند. بنابراین اندازه گیری دمای درست با این محیط ها به کاربر اطمینان خواهد داد که نتیجه مورد نظر صحیح می باشد.

محیط‌های دمایی شامل حمام‌ها و کوره های مورد استفاده در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون ،  برای کالیبراسیون انواع حسگرهای دما مانند ترموکوپل‌ها ، دماسنج‌های مقاومت پلاتینی ، ترمیستورها ، سوئیچهای دما و همچنین انواع نشانگرها ، نمایشگرها و مبدلهای (ترانسمیترهای) دما همراه با حسگر آنها را میتوان  بصورت زیر دسته بندی کرد:

 • حمام نقطه یخزدگی
 • نقاط انجماد
 • نقطه سه گانه آب
 • حمامهای  سیال (آب ، روغن ، پودر ، نمک و…)
 • یخچال یا حمام سرماساز
 • حمام بخار
 • حمام خشک یا  کوره مجهز به بلوکه های فلزی
 • کوره لوله ای

  سه پارامتر (مشخصه ) مهم در محیطهای دمایی عبارتند از :

 •  پایداری (Stability) : معیاری برای ثابت بودن دما نسبت به مروز زمان (در کوتاه مدت یا بلند مدت)
 • یکنواختی (Uniformity)  : معیاری برای یکسان نبودن دما در محلهای فیزیکی مختلف محیط دمایی
 • عمق فروبری (Depth of Immersion) : معیاری برای امکان کالیبراسیون حسگرها با طولهای مختلف (بلند و کوتاه)
فهرست