گرید آزمایشگاهی

تماس با کارشناسان مجموعه: 09106166803

تقریبا تمام مواد شیمیایی آزمایشگاهی دارای درجه‌ای می‌باشند که به صورت کلی نشان دهنده خلوص مواد شیمیایی است، در درجه بندی استانداردهای متفاوتی وجود دارد که مورد استفاده قرار می‌گیرد. گرید مواد شیمیایی بر روی بسته آن ها درج شده و به عبارتی بیان کننده‌ی درصد خلوص ماده می‌باشد.

5 نوع گرید مواد شیمیایی

گرید مواد شیمیایی بر اساس درصد خلوص به صورت زیر است:

 • گرید تحلیلی Analytical chemistry grade

 خلوص استثنائی تقریبا نزدیک به بیشتر از ۹۹ درصد

 • گرید آزمایشگاهی Laboratory chemistry grade

بسیار خالص نزدیک به بیشتر از ۹۷ درصد

 • گرید عمومی / آزمایشگاهی Laboratory/ General chemistry grade

درجات متغیری از خلوص بسته به نوع استاندارد

 • گرید عمومی General chemistry grade

 خالص تقریبا نزدیک به بیشتر از ۹۵ درصد

 • گرید صنعتی Industrial chemistry grade

ناخالص بیشتر از تقریبا ۹۰ درصد

هفت نوع گرید مواد آزمایشگاهی
 • گرید خشک(Dride) 

اکثر واکنش های شیمیایی که در محیط‌ های غیر آبی انجام می‌شوند و به حضور مقادیر هر چند کم آب بسیار حساس می‌باشند، پس در این کاربردها فقط از حلال ها و واکنشگرهایی استفاده شود که دارای مقدار بسیار کم آب می‌شود. در واکنش هاییبه مقدار کم آب نیز حساس می‌باشند، از مواد شیمیایی با گرید Drideاستفاده کنید.

 • گرید کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography)

حلال های این گرید در مطالعات کروماتوگرافی گازی استفاده می شود. این ویژگی نه تنها به دلیل خلوص بالای آن‌ها بلکه به واسطه وجود آب، اسید و قلیا در مقادیر ناچیز و همچنین عدم وجود پیک های اضافی در آنالیزهای کروماتوگرافی گازاست.

 • گرید کروماتوگرافی گرادیانی(Gradient chromatography)

حلال هایی که برای کروماتوگرافی مایع مناسب می‌باشد باید علاوه بر شفافیت در محدوده مرئی فرابنفش هم مقادیر بسیار کمی آب، اسید، قلیایی و باقی مانده جامد را بعد از تبخیر داشته باشند. موادی که در این گرید هستند با استفاد ه از مواد اولیه با کیفیت و تجهیزات پیشرفته تقطیر حلال‌ های کروماتوگرافی مایع گرادیانی تولید می‌شوند.

در تولید حلال های کروماتوگرافی، عبور از فیلتر 0.2 میکرون فرایندی بسیار ضروری می‌باشد که قبل از بسته بندی انجام می‌شود، این حلال ها برای همه انواع تکنیک های کروماتوگرافی مایع مناسب می‌باشند.

 • گرید کروماتوگرافی ایزوکراتیک (Isocratic chromatography)

حلال هایی که مربوط به این دسته هستند دارای خلوص گرید گرادیان می‌باشند و حساسیت ها در روش کروماتوگرافی مایع ایزوکراتیک کمتر از نوع گرادیان است. به همین دلیل حلال های مخصوص کروماتوگرافی ایزوکراتیک با هزینه های پایین تر، جداسازی با وضوح بالا را نتیجه خواهد داد.

 • گرید اسپکتروسکوپی (Spectroscopy)

دستیابی به نتایج قابل اعتماد  در مطالعات اسپکتروفتومتری بسیار وابسته به استفاده از حلال های فوق خالص در مرحله آماده سازی نمونه است. حلال های مناسب این دسته بندی نه تنها باید شفافیت بالا در طیف مرئی و ماوراء بنفش داشته باشند بلکه حضور ناخالصی هایی مانند آب، قلیا و اسید نیز باید در سطح فوق العاده پایینی کنترل شود.

 • گرید آزمایشگاهی (Laboratory)

طیف وسیعی از مواد شیمیایی همانند اسیدها، پایه ها، نمک ها و حلال ها را تحت گرید Laboratory تولید می‌شود تا نیازهای حساس در آزمایشگاه‌های گوناگون را پوشش دهند. مشخصات مواد شیمیایی آزمایشگاهی به گونه ای است که می تواند برای کاربری های مختلف استفاده شود.

 • گرید ACS

انجمن شیمی آمریکا (ACS) مشخصات فنی و خلوص را برای تقریبا ۵۰۰ ماده شیمیایی واکنشگر و بیش از ۵۰۰ ماده مرجع استاندارد تعیین کرده است. بطوریکه مورد پذیرش محققان و صنعتگران سراسر جهان می‌باشد.

5 نوع از گرید اسیدهای آزمایشگاهی
 • گرید AR Select Plus

خالص ترین گرید اسید های Mallinckrodt اسید های AR Select Plus با استفاده از روش نقطه زیر جوش ساخته شده و در بطری های فلورو پلیمر برای حفظ خلوص، بسته بندی می شوند . این محصولات برای بررسی وجود ۴۵ عنصر در محدوده ی ۳.۵ تا ۰.۰۰۵ ppb محک زده می شوند تا اطمینانی برای میزان کم تداخل در پس زمینه باشد.

 • گرید پلاس محیطی Environmental Grade Plus

اسید هایی که توسط تقطیر اسیدهای گرید محیطی برای دومین بار تولید می شوند. این محصول، اسید دو بار تقطیر می‌شود و  زیر نقطه ی جوش با بالاترین میزان خلوص را دارد.

 • گرید Tracemetal

اسید های تولید شده برای کسب آلودگی فلزی بسیارکم در محدوده ppb به صورت کلی برای هضم نمونه ها پیش از تحلیل ICP استفاده می شود. هر قسمت برای بررسی ۳۲ فلز توسط روش ICP/MS تحلیل خواهد شد.

 • گرید OmniTrace

خلوص بالاتر از گرید معرف، مناسب برای آنالیز فلز های کمیاب می‌باشد. اسید هایی که برای بررسی حداقل ۳۳ فلز متفاوت آنالیز می‌شوند.

 • گرید AR Select

این گروه از اسیدهایی هستند که برای تحلیل نمودن فلزات کمیاب توسعه پیدا می‌کنند، به صورتی که برای حداکثر 28 فلز در محدوده‌ ی ۰.۰۵ تا ۰.۰۰۰۵ ppm آنالیز می‌‌شوند.

فهرست