آموزش های مدیریتی و فنی

تماس با کارشناسان بخش مشاوره: 09106166803

آموزش های مدیریتی

آموزش های مدیریتی و فنی

برگزاری دوره های آموزش های مدیریتی و فنی

آموزش کارکنان

امروز به اعتقاد همه صاحب‌نظران و متخصصان، آموزش

و فراگیری علوم،کسب مهارت‌های لازم در زمینه‌های تخصصی به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر اجتماعی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در امر توسعه کلان برخوردار است.

مهم‌ترین مواردی که به‌عنوان مقاصد نسبتاً مشترک سازمانها و نظام‌های مختلف در خصوص آموزش ضمن خدمت قابل ذکر است بشرح زیر می‌باشد:

✅ هماهنگی و همسو نمودن کارکنان با سازمان

✅ افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان

✅ کاهش حوادث و ضایعات کاری

✅ بهینه سازی دانش و توانش نیروی انسانی در سازمان

✅ کمک به تغییر و تحولات سازمانی

✅ انطباق با شرایط جدید اجتماعی

✅ تقویت روحیه همدلی و همکاری در بین کارکنان سازمان

آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان ها و یک فرآیند مداوم و همیشگی است و امری موقت و تمام شدنی نمی‌باشد. کارکنان در هر سطحی از سطوح سازمان، اعم از مشاغل ساده یا مشاغل پیچیده محتاج آموزش و یادگیری و کسب دانش و مهارت های جدید هستند و باید همواره برای بهتر انجام دادن کار خود از هر نوع که باشد، روش ها و اطلاعات جدیدی کسب نمایند. موفقیت سیستم آموزشی یک سازمان در گرو انجام صحیح نیازسنجی آموزشی است.

دوره های آموزشی برگزارشده توسط شرکت هورسان پرتو آزما عبارتند از :
آموزش های مدیریتی
فهرست