استاندارد ISO/IEC 17025

تماس با کارشناسان بخش مشاوره: 09106166803

در حال حاضر استاندارد بین المللیISO/IEC 17025 شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر ‌می باشند. در صورتی که آزمایشگاه‌ها الزامات استاندارد ISO 17025 را برآورده نمایند و توسط مراجعی که دارای موافقت نامه شناسایی متقابل با مراجع هم تراز خود در سایر کشورهای استفاده کننده از این استاندارد هستند تأیید صلاحیت شوند، پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون کشورها آسان خواهد شد. به کارگیری این استاندارد همکاری بین آزمایشگاه ها و سایر سازمان‌ها را تسهیل و به تبادل اطلاعات، تجارب و نیز هماهنگ کردن استانداردها و روش‌های اجرایی کمک می‌کند.

مسئولیت هر آزمایشگاه این است که فعالیتهای آزمایش و کالیبراسیون خود را به نحوی انجام دهد که الزامات این استاندارد رعایت شود و خواسته‌های مشتریان، مراجع قانونی یا سازمانهایی که آزمایشگاهها را به رسمیت می‌شناسند، نیز برآورده گردد. این استاندارد شامل دو بخش الزامات مدیریتی و الزامات فنی می‌باشد. برآورده شدن این دو به معنی داشتن صلاحیت بر اساس استاندارد ISO 17025 است.

مزایای اخذ استاندارد 17025

✅افزایش اطمینان از صحت نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه

✅انجام خود ارزیابی توسط آزمایشگاه

✅  یافتن و محدود سازی منابع خطاهای اندازه گیری و کنترل خطاها

✅ محاسبه خطاهای غیر قابل کنترل

✅  کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه‌ها

✅  کنترل و تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری

✅  تسهیل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها

✅   تبادل اطلاعات و تجارب بین آزمایشگاه های همکار

✅   هماهنگ کردن استانداردها و روش های اجرایی

✅   تسهیل در پذیرش نتایج آزمون

✅   اثبات پیاده سازی سیستم کیفیت و صلاحیت فنی (نتایج فنی معتبر)

✅   افزایش اعتماد مشتریان و ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه

✅   افزایش قدرت بازاریابی و مزیت رقابتی نسبت به آزمایشگاه هایی که در کلاس جهانی نظام مدیریت کیفیت وارد نشده اند

✅   استاندارد کردن روشهای اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌ها

✅   ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه‌ها

✅   دست یابی به اعتبار بین المللی به عنوان آزمایشگاه آکرودیته جهانی در ایران

✅  افزایش درآمد از طریق ارائه خدمات به صادرکنندگان محصول

✅  عدم نیاز  ارسال نمونه به مراکز آزمایشگاهی تأیید شده

✅   انطباق استانداردهای ISO 9001-9002 با مقدمات این استاندارد

✅  امکان پذیرش آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه مرجع از طرف سازمان های ملی استاندارد

فهرست