ایزو 9001

ایزو 9001

تماس با کارشناسان بخش مشاوره: 88459024 - 021

منافع بالقوه پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت برای یک سازمان بر مبناي این استاندارد بین المللی عبارتند از:

✅ توانایی ارائه دائمی محصولات و خدماتی که الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا را برآورده می سازند؛

✅ تسهیل فرصتها به منظور افزایش رضایت مشتري؛

✅ رسیدگی به ریسک ها و فرصت هاي مرتبط با محیط و اهداف آن؛

✅ توانایی اثبات انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده.

الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت در این استاندارد بین المللی مکمل الزامات محصولات و خدمات می باشد. این استاندارد بین المللی رویکردي فرآیندي که مبتنی بر چرخه طرح، اجرا، بررسی و اقدام(PDCA)  و تفکر مبتنی بر ریسک است را به کار میگیرد.

این استاندارد بین المللی مبتنی بر اصول مدیریت کیفیت تشریح شده در ایزو 9000 است. توضیحات شامل بیان هر یک از اصول، دلیلی منطقی که چرا اصول براي سازمان مهم هستند، نمونه هایی از مزایاي مرتبط با اصل و نمونه هایی از اقدامات معمول براي بهبود عملکرد سازمان ضمن کاربرد اصول می باشد.

اصول مدیریت کیفیت عبارتند از:

✅ تمرکز بر مشتري

✅ رهبري

✅ مشارکت کارکنان

✅ رویکرد فرآیندي

✅ بهبود

✅ تصمیم گیري مبتنی بر شواهد

✅ مدیریت اتباطات

برای ارتقا استاندارد ISO 9001:2008 به استاندارد ISO 9001:2015 سازمان ها باید چه کار کرد؟

1-مشاور در گام اول یک گپ آنالیز انجام داده وضعیت پیاده‌سازی سیستم و به‌روزآوری را بررسی و با الزامات ISO 9001:2015 مقایسه می‌نماید.

۲- سپس آموزش الزامات ISO 9001:2015 به کمیته راهبری و اجرایی داده شود.

۳- مستندات موردنیاز برای سیستم با توجه به الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ اصلاح می‌شود.

۴- سپس سازمان اقدام به اجرای سیستم اصلاح‌شده می‌نماید و اصلاحات لازم را در صورت نیاز انجام می‌دهد.

۵- پس از مدت‌زمان کافی از اجرای سیستم ممیزی داخلی بر مبنای استاندارد ۱۹۰۱۱ بعد از آموزش آن انجام می‌شود.

۶- بعد از رفع ایرادات مشاهده‌شده جلسه بازنگری مدیریت برگزار می‌شود.

۷- سپس قرارداد با شرکت گواهی دهنده منعقد و آن شرکت برای صدور گواهینامه دعوت می‌شود.

۸- پس از ممیزی شرکت صدور گواهی‌نامه مغایرت‌ها برای رفع به شرکت اعلام می‌شود شرکت باید در زمان تعیین‌شده مغایرت‌ها را رفع کرده

۹- پس از رفع عدم‌انطباق‌های احتمالی گواهینامه ISO 9001:2015 توسط شرکت گواهی دهنده صادر می شود.

 

مزایای ایزو 9001:

ایزو ۹۰۰۱ مزایای گسترده ای دارد به همین دلیل سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ توسط میلیون ها سازمان اجراء شده است

ایزو ۹۰۰۱ برای ایجاد محیط کاری منظم تر طراحی شده تا نیروی کار سازمان ها بدانند چه کنند ، چه موقع و چگونه .

پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ، به صرفه جویی در زمان ، هزینه و کاهش اشتباهات و در نتیجه به بهبود خدمات به مشتریان کمک می نماید.

قصد استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، بهبود کار داخلی سازمان به منظور کمک به شما در دستیابی به ثبات بیشتر در کیفیت خدمات است آنچه که شما در حال حاضر انجام می دهید را بهبود می بخشد و  فرآیندهای مرتبط با فعالیت های شما را با توجه به  الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، مستند و اجراء می نماید نتایج به دست آمده منجر به افزایش بهره وری و سودآوری می گردد.

 

فهرست