محاسبه عدم قطعیت

تماس با کارشناسان بخش آموزش: 09106166803

محاسبه عدم قطعیت DOE

هدف از دوره:

در هنگام بررسی یک کمیت، اندازه گیری وجود ندارد که بتواند آن را به عنوان مقدار واقعی آن کمیت نمایان نماید. این موضوع بر اساس قوانین طبیعت شدنی نیست. به همین منظور رسیدن به مقدار واقعی با استفاده از مفاهیم علم احتمال این امکان را به وجود آورده است تا بتوان عوامل تاثیر گذار بر درباره کمیت های مورد اندازه گیری را شناخت و با در نظر گرفتن آنها از درستی نتیجه اندازه گیری آگاه شد.

این پارامتر در نتایج اندازه گیری در واقع به عنوان پشتیبان و حفاظت از اطمینان اندازه گیری را بر عهده دارد. وارد شدن عدم قطعیت در نتایج اندازه گیری، باعث شده است تا تحول بسیار بزرگی در علوم تجربی، کیفیت کالاها،و تجارت داخلی و خاجی پدید آید.

تفاوت بین خطا و عدم قطعیت:

  • عموما نمی توان از عدم قطعیت برای تصحیح یک نتیجه اندازه گیری استفاده کرد در صورتی که کم کردن مقدار خطای معین می تواند به عنوان یک تصحیح برای اندازه گیری به کار گرفته شود.
  • عدم قطیعت به صورت محدوده خطا در اندازه گیری تعریف می شود و این در حالی است که تمامی منابع خطا که در اندازه گیری اثر دارند،به حساب آورده شوند.

تمامی اندازه گیری­ ها تا حدودی نامطمئن هستند که هدف نهایی حذف تمامی خطاهای اندازه گیری نیست، بلکه کم کردن عدم قطعیت تا حد قابل قبولی برای شخصی که از دستگاه اندازه ­گیری استفاده می ­کند می­ باشد.

مخاطبان دوره: آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون- مسئولین فنی صنایع

مدت دوره: 8ساعت

مزایای دوره:  کاهش خطا و کنترل دستگاه ها

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

فهرست