استاندارد ایزو GLP

تماس با کارشناسان بخش مشاوره: 09106166803

الزامات کلی عملیات خوب آزمایشگاهی در آزمایشگاه‌های کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

در حال حاضر، با روند رو به افزایش واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی و افزایش میزان تولید این گروه از محصولات در کشور از یک سو و افزایش میزان واردات از کشورهای مختلف از سوی دیگر با شاخص ها و استانداردهای کیفی و ایمنی متفاوت، ضرورت کنترل کیفیت و سلامت مواد اولیه و محصولات بیش از گذشته مورد توجه قرارگرفته است، به همین منظور مرکز آزمایشگاه‌ های مرجع کنترل غذا و دارو با همکاری واحد های دیگر، شبکه گسترده ای را برای دسترسی آسان و سریع در مورد خدمات آزمایشگاهی برای کنترل کیفیت محصول در نظر گرفته است. در همین راستا این راهنما که بر گرفته از استانداردهای ملی و بین المللی در زمینه شرایط مطلوب آزمایشگاهی با نظر کارشناسی است، این امکان را برای آزمایشگاه ها فراهم آورده است تا علاوه بر آگاهی از برقراری الزامات زیرساخت، طراحی و چیدمان، تجهیزات و کالیبراسیون، شرایط انجام آزمون و صحه‌گذاری به مجموعه ای از نکات مهم در رابطه با ایمنی و روند ایجاد مستندات، سوابق و نحوه حفظ و نگهداری آنها نیز دست یابند. هدف از اخذ گواهینامه GLP اطمینان از عملکرد صحیح آزمایشگاه ها و اعتماد به نتایج حاصله از آزمون در آزمایشگاه ها می باشد.

استاندارد ایزو GLP روش خوب آزمایشگاهی است که براساس مدل بین المللی و آمریکائی بر صلاحیت ۵ فاکتور اصلی آزمایشگاهی تاکید دارد، که عبارتند از:

– طراحی صحیح فضای آزمایشگاه

– سیستم مدیریتی آزمایشگاه

– سیستم پرسنلی آزمایشگاه

– تست متدها

– تجهیزات

اکثرا آزمایشگاه های ذیل اقدام به دریافت گواهینامه GLP می نمایند:

– آزمایشگاه های آزمون فنی و مهندسی، غذایی، کشاورزی، صنعت و ساختمان

– آزمایشگاه های کالیبراسیون

– آزمایشگاه های طبی

– آزمایشگاه های کلینیکی دامی

فهرست