تجهیزات تخصصی آنالیز

پيشرفت هاي اخير در صنایع تولیدی پیشرفته (مانند صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی، شوینده، کاتالیست و …) موجب ارائه محصولاتی جدید و باکیفیت شده است. گسترش فزاينده ابزارهاي آنالیزی جديد، تعيين مشخصات مواد و ساخت و فن آوري آنها براي پيشرفت بيشتر در علم و فناوری های این صنایع مهم و ضروری است.  این ابزار ها دید پژوهشگر را نسبت به سنتز ترکیبات باز کرده و اطلاعات کاملی نسبت به ترکیبات در اختیار کاربران خود می گذارد. در آينده اي نزديك بيشترين نياز محققان و پژوهشگران نیاز به آزمايشگاه هاي با وسائل اندازه گيري مختلف می باشد تا بتوانند به اكتشاف و  تحليل هاي جديد در زمينه هاي مختلف از جمله شيمي، فيزيك، زيست شناسي و مواد و كاربردهاي آنها دست پيدا كنند. در علوم مختلف مهندسي و پزشكي، موضوع اندازه گيري و تعيين مشخصات از اهميت كليدي برخوردار است به طوري كه ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي مواد، به مواد اوليه مورد استفاده و همچنين ساختار ميكروسكوپي به دست آمده از فرايند ساخت بستگي دارد. به عنوان مثال براي شناسايي مواد اوليه، بديهي است كه نوع و مقدار ناخالصي ها، شكل و توزيع اندازه ذرات، ساختار بلورين و مانند آن در ماهيت و مرغوبيت محصول اثر دارند. بنابراين هر چه دستگاه هاي اندازه گيري با مشخصات قوي تري در اختيار قرار گیرد، كنترل مواد اوليه با دقت بيشتري صورت مي گيرد. در زیر به معرفي برخي از روش هاي اندازه گيري پرداخته می شود.

XRD ،RBS ،FIB ،AES ،TEM ،ESEM ،SEM،SNOM،HPLC،MS،RAMAN،GC-MS، STM ،AFM،NMR،FTIR ،SIMS ،XPS ،XRF and etc.

مشاوران متخصص شرکت، می توانند در کنار مدیران و صاحبان صنایع مجموعه های تولیدی و تحقیقاتی در انتخاب، بررسی و خرید تجهیزات آنالیز بنابر نیاز واقعی عزیزان همراه شما باشند.

برای اطلاع از قیمت ها و برند های موجود با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل فرمایید.

میکروسکوپ نیروی اتمی ( AFM)

میکروسکوپ الکترونیکی روبشی محیطی (ESEM)

فلورسانس پرتو ایکس (XRF)

46251-طیف-سنجی-جرمی (GC-MS)

میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی (SNOM)

میکروسکوپ عبور الکترونی(TEM)

تجزیه وزن سنجی گرمایی (TGA)

دستگاه شمارنده ذرات یا پارتیکل کانتر

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

طیف سنجی الکترون اوژه(AES)

دستگاه اسپکتروفتومتر (UV-VIS)

طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)

میکروسکوپ تونلی روبشی (STM)

طیف سنجی پراش اشعه ایکس (XRD)

كروماتوگرافي مايع با كارائي بالا (HPLC)

فهرست