هر کارخانه علیرغم موفقیت امروز خود نیاز به رشد و گسترش در زمینه ی فعالیت خود دارد از اینرو داشتن یک مشاور متخصص و با تجربه می تواند جایگاه فعلی کارخانه را به جایگاهی بی بدیل و بین المللی تبدیل سازد. شرکت مشاوره استاندارد آزما با سالها تجربه و کار تخصصی در حیطه آزمایشگاهی مشاور شما در این راه خواهد بود. پیشنهاد ما برای شما:

1-  ارتقاء واحد r&dکارخانه

2- اخذ تائید صلاحیت برای آزمایشگاه های کنترل کیفیت کارخانه

3- پیاده سازی استانداردهای بین المللی

4- برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران و کارکنان

5- ایجاد سیستم ارزیابی رضایت و رسیدگی به شکایات مشتری

6- اجرای سیستم دانش بنیان

 

 

 

فهرست