در شرایط اقتصادی امروز، به نظر می رسد که بقا برای بسیاری از شرکت ها به خصوص برای کسب و کارهای تازه تاسیس سخت و دشوار شده است. تنهاداشتن یک ایده خوب برای راه اندازی یک کسب و کار کافی نیست. به منظور ورود به بازار هر شخص باید با برنامه ریزی مالی سازمانی، نقشه راه و اهداف قابل دستیابی آشنا شود. اگر فردی هستید که مایل به کسب موفقیت در این زمینه اید، باید مشاوره ی حرفه ای دریافت کنید. شرکت مشاوره ما شما را برای دستیابی به اهدافتان یاری می کند.

1- مشاوره در طراحی و ساخت آزمایشگاه 

2- مشاوره در تهیه تجهیزات آزمایشگاهی

3- مشاوره در تهیه مواد شیمیایی

4- آموزش های مدیریتی و فنی

5- پیاده سازی سیستم دانش بنیان

6- پیاده سازی استانداردهای کاری

7- مشاوره تجاری سازی محصولات

 

فهرست