مشاوره به واحدها و آزمایشگاه های تازه تاسیس

در شرایط اقتصادی امروز، به نظر می رسد که بقا برای بسیاری از شرکت ها به خصوص برای کسب و کارهای تازه تاسیس سخت و دشوار شده است. تنهاداشتن یک ایده خوب برای راه اندازی یک کسب و کار کافی نیست. به منظور ورود به بازار هر شخص باید با برنامه ریزی مالی سازمانی، نقشه راه و اهداف قابل دستیابی آشنا شود. اگر فردی هستید که مایل به کسب موفقیت در این زمینه اید، باید مشاوره‌ حرفه ای دریافت کنید. شرکت مشاوره‌ ما شما را برای دستیابی به اهدافتان یاری می کند.

1- مشاوره در طراحی و ساخت آزمایشگاه 

2- مشاوره در تهیه تجهیزات آزمایشگاهی

3- مشاوره‌ در تهیه مواد شیمیایی

4- آموزش های مدیریتی و فنی

5- پیاده سازی سیستم دانش بنیان

6- پیاده سازی استانداردهای کاری

7- مشاوره‌ تجاری سازی محصولات

تازه تاسیس

فهرست