دوره آموزشی نرم افزار DOE

تماس با کارشناسان بخش آموزش: 09106166803

دوره آموزشی DOE

DOEمخفف Design of experiments و به معنی طراحی آزمایش‌ها می باشد و به این معنا است که با ايجاد تغييرات هدفمند در ورودی ها يا مشخصه های يك فرآيند به منظور مشاهده و تست تغييرات حاصل در خروجی ها يا نتايج می باشد. در واقع يک فرآيند از تركيب ماشين ها، مواد، روش ها، انسان، محيط و اندازه گيری های مربوطه تشكيل شده كه در نهايت منجر به توليد يک محصول می شود. طراحی آزمايش يک راهكار علمی است كه به شما اين امكان را می دهد تا در زمينه درک بهتر از فرآيند، دانش بيشتری (بصورت سيستماتيک) كسب نموده و بر چگونگی اثر ورودی بر خروجی احاطه پيدا كنيد.

DOE طراحی آزمایش و یا  به منزله يک راهنما و مرجع برای متخصصينی (مديران، مهندسان و دانشمندان) است كه با بهبود و توسعه محصول و فرآيند سر و كار دارند. بيشتر مهندسان با چگونگی انجام آزمايش های مربوط به عملكرد محصولات و فرآيندها آشنا هستند، اما اين دانش آنها بسيار محدود است. وقتی مهندسان با موضوع تعيين بهترين روش برای آزمايش مواجه می شوند، بلافاصله مسائل مربوط به هزينه های بالا و زمان طولانی برای آنها پیش می آید. با بكارگيری و درک مفهوم طراحی آزمايش ها، مديران و مهندسان متوجه می شوند كه چگونه می توان محصولات فاقد قدرت رقابتی را مجدداً با كيفيتی بالاتر به صحنه رقابت بين المللی برگرداند. مديران و مهندسان امروز لازم است كه قبل از تصميم گيری در مورد ميزان بهبود و توسعه محصول و فرآيندخود، اطلاعات كافی از روشهای طراحی آزمايش داشته باشند.

برخی از کاربردهای طراحی آزمایشات  DOE

 –در فعالیت های طراحی مهندسی شامل طراحی و توسعه محصولات جدید و بهبود محصولات
در بهبود کیفیت و فرآیند
 –در استقرار کنترل فر آیند آماری    SPC 

دستاوردهاي  DOE
  • شناخت مشخصه‌هاي محصول و فرآيند
  • بهبود كيفيت
  • كاهش ضايعات 
  • كاهش بازرسي
  • كاهش زمان عملكرد محصول و توليد 
  • بهبود عملكرد
  • افزايش بهره وري   
  • كاهش هزينه
  • كاهش زمان عملكرد محصول و توليد

 

جهت دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر با کارشناسان استاندارد آزما تماس بگیرید.


فهرست