میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی(SNOM)

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی(SNOM)

اساس کار دستگاه های SNOM  در سال 1927 توسط ASH و Nicholls کشف شد. ولی اولین دستگاه SNOM در سال 1991 توسط Betzing سامیکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی SNOMخته شد . این دستگاه در حقیقت بسیار شبیه دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) می باشد تا میکروسکوپ نوری. دستگاه SNOM تصویر بسیار خوبی از توپوگرافی نمونه با قدرت تفکیک عمودی خوبی به ما می دهد. تفاوت دستگاه AFM و SNOM در پروب آن ها برای سطح روبش سطح می باشد. نوک دستگاه AFM از سیلیکون ساخته شده است ، در حالی که نوک دستگاه SNOM از یک فیبر نوری تشکیل شده است. بر خلاف دستگاه AFM نوک دستگاه SNOM علاوه بر تعیین توپوگرافی سطح برای روشن کردن نمونه نیز به کار می رود.

كاربردها :                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

تهيه تصاوير با قدرت تفكيك بالا از سلول ها

–  بررسي ساختار فازها در پليمرهاي لايه اي

بررسي ساختار داخلي ژل هاي پليمري

شكل دهي پليمر توسط ميكروسكوپ‌نوري ميدان – نزديك

اسپکتروسکوپی تک مولکول ها توسط SNOM

  میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی

فهرست