طیف سنج‌ جرمی

تماس با کارشناسان بخش مشاوره: 40881249 - 021

طیف سنجی جرمی (GC-MS)

طیف سنجی جرمی دستگاهي است كه  مولكول هاي گازي باردار را بر اساس جرم آنها  دسته بندي  مي كند. اين روش ارتباط واقعي با  طيف سنجي نوري ندارد ولي نام طيف سنج جرمی براي اين روشها انتخاب شده است، زيرا دستگاه هاي اوليه توليد عكس مي كردند كه شبيه به طيف خطي بود. دستگاه طیف سنج‌ جرمی ، مولكول ها و يون هاي گازي باردار را بر حسب جرم آنها در ميدان آهنربايي از يكديگر جدا و اندازه گيري مي كند. طيف جرمي حاصل، جهت تعيين وزن مولكولي دقيق، شناسايي اجسام و تعيين درصد ايزوتوپ ها مورد استفاده قرار مي گيرد. در دستگاه GC-MS اجزاي يك مخلوط  به ترتيب توسط يك ستون كروماتوگرافي از هم جدا مي شوند و پس از حذف گاز حاصل، وارد منبع يونش طيف سنج جرمي مي گردند.

كاربردها 

اطلاعاتي كه مي توان از GC-MS بدست آورد شامل موارد ذيل است:

شناسائي تركيبات خالص آلي، تعيين وزن مولكولي و فرمول تجربي تركيب، حضور يا عدم حضور گروه هاي عاملي در تركيبات آلي، پايداري انواع مختلف يون ها.

برای اطلاع از قیمت ها و برند های موجود با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل فرمایید.

طیف سنجی جرمی

فهرست