سیستم های مدل سازی مولکولی

تماس با کارشناسان فروش: 09106166803

مدل سازی مولکولی

تجهیزات مدلسازی مولکولی وسیله ای آزمایشگاهی است که برای بررسی مدل های مولکولی استفاده می شود.یک مدل مولکولی مدلی فیزیکی است که نشانگر مولکول ها و فرایندهایشان می باشد.ایجاد مدل های ریاضیاتی از خصایص مولکولی و رفتار مولکول ها را مدلسازی مولکولی می گویند.برای ایجاد این مدلسازی امروزه از ادوات استفاده می شود که همان سیستم مدلسازی مولکولی یا تجهیرات و ادوات مدلسازی مولکول ها می باشند.

کاربرد:

مدل سازی مولکولی شامل همه روش های نظری و محاسباتی برای مدلسازی یا تقلید از رفتار مولکول ها می باشد.از این روش ها در عرصه های شیمی محاسباتی،طراحی و ساخت داروها،زیست شناسی محاسباتی و علوم مادی و زیستی دیگر برای مطالعه سیستم های مولکولی مختلف،از سیستم های شیمیایی کوچک تا مولکول های زیست شناختی و مجتمع های مادی،استفاده می شود.ساده ترین محاسبات را به صورت ذهنی می توان انجام داد اما امروزه کامپیوترها نیز برای انجام مدلسازی مولکولی مورد استفاده قرار می گیرند.

امروزه از روش های مدلسازی مولکولی به طور روزانه و همیشگی برای انواع فعالیت های زیست شناختی استفاده می شود که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد :مدل سازی مولکولی

– پژوهش درباره ساختارها

– بررسی دینامیک های سیستم ها

– تعیین ویژگی ها و خصایص سطحی

– ترمودینامیک سیستم های غیر آلی ،زیست شناختی و پلیمری

– تعیین اعوجاج پروتئین ها

– اندازه گیری کاتالیز آنزیم ها

– بررسی ثبات پروتئین ها

– تحلیل تغییرات در صورت بندی ها

– کنکاش در عملکرد زیست مولکولی

– تشخیص مولکولی پروتئین ها، دی ان ای و کمپلکس های غشاء

– ساخت فرضیات و آزمایش آن ها

الگوها:

امروزه انواع متفاوتی از این تجهیزات یا ادوات یا سیستم مدلسازی مولکولی وجود دارد. این انواع مختلف سیستم ها به لحاظ نوع کاربرد و نوع مدلسازی شان دارای امکان های اتصال و انفصال متفاوت و در نتیجه دارای ابعا،پیکربندی ها، صورت بندی ها و قالب بندی های متفاوت می باشند که باعث می شود شکلهای متنوعی تولید کنند و هم در آزمایشگاه های متفاوتی به کار روند.از آنجا که در شیمی با انواع پیوندها از جمله پیوند یونی،پیوند کوالانسی،پیوند قطبی،پیوند هیدروژنی و عیره مواجه هستیم ،در نتیجه مدلهای متنوعی نیز همچون مدل های اتمی،مدلهای زیست شیمی،مدلهای کوچرین ،مدلهای مداری یا اوربیتال،مدلهای آلی و غیر آلی و غیره تولید شده اند.بر این اساس سیستم های مدلسازی مولکولی به الگوهای مختلف زیر تفکیک می شوند:

الگوی کروی ، الگوی گلوله و میله، الگوی اسکلتی ، الگوی چند وجهی ، الگوی مرکب و الگوی کامپیوتری

یک خریدار خوب یک خریدار مطلع است.پس قبل از اینکه به نیازها و سرمایه هایتان فکر کنید با افرادی تماس بگیرید که اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می دهند.مشاوران مجرب ما در مجموعه استاندارد آزما با یک دهه فعالیت در زمینه واردات و فروش تجهیزات آزمایشگاهی قادر به ارائه اطلاعات لازم به شما عزیزان می باشند تا انتخاب نهایی شما تعادلی میان هزینه ها،نیازها و کاربردها باشد.

مدل سازی مولکولی

فهرست