دستگاه ICP-MS

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

دستگاه ICP-MS

دستگاه طیف سنج جرمی – پلاسمای جفت شده القائی که اختصارا ICP-MS نامیده می شود، از تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی است که بر پایه اندازه گیری جرمی برای آنالیز رنج گسترده ای از عناصر فلزی و نافلزی استفاده می گردد. دستگاه اسپکترومتر ICP Mass تجهیزی از نوع اسپکترومتر جرمی است که با دقت بسیار زیاد و حساسیت بالایی و طی فرآیندی سریع به تشخیص مواد ناشناخته در نمونه آزمایشگاهی می پردازد. از جمله نقاط قوت دستگاه طیف سنج ICP-MS توانایی آنالیز همزمان چند عنصر بدون تداخل طیفی و شیمیایی می باشد.

 

 

از جمله کاربرد های دستگاه ICP-MS در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست