به منظور پیاده سازی دقیق تر استانداردهای و نیز رسیدن به ایده ال های لازم، پرهیز از سعی و خطا و هزینه بر بودن گام های پیش بینی نشده ، شرکت استاندارد آزما را بر آن داشت تا با استفاده از مراحل متعدد ،همگام با کارفرمایان از سایت تا اجرا قدم بردارد.بدیهی است با این روش صاحبان کار و مشاغل با دید روشنتری می توانند پیمانکارهای تخصصی خود را انتخاب کنند و از هزینه های تمام شده کار اطلاعات دقیق تری کسب نمایند.

مراحل ارائه خدمات برای مشاوره در طراحی داخلی

1- مشاوره اولیه و بررسی ابعاد پروژه درخواستی

2- عقد قرارداد مشاوره در طراحی

  1.  1-2  دریافت اطلاعات پروژه از طرف شرکت پذیرنده
  2.  2-2  بازدید از پروژه در صورت نیاز

3- شروع روند طراحی دوبعدی و ارائه نقشه های اولیه تا مرحله تایید

4- شروع طراحی دو بعدی و سه بعدی (در صورت نیاز)به صورت استاندارد و ارائه نقشه های جامع اجرایی و تحلیل های آماری: در این مرحله نقشه های کامل اجرایی،نقشه های تاسیساتی و دتایل های اجرایی جامع و نیز متریال های مصرفی به صورت دفترچه کامل تهیه و برای عملیات اجرایی آماده میشود،بدیهی است این مرحله همراه با جلسات حضوری و اینترنتی خواهد بود.

5- مشاوره استاندارد: این مرحله زمانی اجرا می گردد که به درخواست کارفرما یا پذیرنده پروژه شرکت استاندارد آزما به عنوان مشاور استاندارد انتخاب گردد، با تایید این مرحله تمامی گام ها برای رسیدن به محصول نهایی در راستای تحقق استانداردهای مورد نظر خواهد بود.بدیهی است مرحله مشاوره استاندارد می بایست در مراحل اجرایی هم به صورت موازی پیگیری شود حضور مستمر مشاور در تمامی مراحل کیفیت اجرایی پروژه را تضمین خواهد کرد. 

ما با در اختیار قراردادن دانش و تجربه خود سعی بر آن داریم؛ تا شما با صرف کمترین زمان و هزینه بهترین کیفیت کاری را داشته باشید.جهت دستیابی به اطلاعات دقیق تر ارائه مشاوره با ما تماس بگیرید تا مشاوران ما راهنمایی های لازم را انجام دهند 

                                

فهرست