R&D

طراحی آزمایشگاه تحقیق و توسعه

R&D مخفف (Research and Development) که به معنی تحقیق و توسعه میباشد. R&D شامل اقدامات و فعالیت‌هایی است که شرکت‌ها برای نوآوری و معرفی محصولات و خدمات جدید انجام می‌دهند. تحقیق و توسعه اغلب اولین مرحله در روند توسعه کسب و کار است.

امروزه رقابت جهانی به طور فزاینده ای رو به رشد است و تمرکز زیادی بر روی نقاط قوت تکنولوژیکی به وجود آمده است. به همین منظور آینده از آن کسانی خواهد بود که منابع فیزیکی و مالی، مهارتهای کاری و تکنولوژی را در جهت افزایش نوآوری و در نهایت در جهت پاسخگویی بهتر به نیاز مشتریان جهانی به خدمت گرفته اند. رسیدن به این موفقیت مرهون مهارتهای صحیح مدیریت و تلاش های واحد تحقیق و توسعه با توجه به محیط پرشتاب فعلی می باشد.

افزايش رقابت و انگيزه بقاء بسياری از سازمان‌ها را برآن داشته كه فعاليت‌های خود را بر توليدات اساسی و توانمندی های محوري متمركز كنند كه اين امر مستلزم سرمايه‌گذاری در تحقيقات و ايجاد نوآوري های تكنولوژی مي‌باشد. انجام تحقيقات در سازمان‌ها با هدف حمايت از نوآوری صورت می گيرد و فعاليت‌های R&D بايد فرصت‌های كسب‌وكار جديدی خلق كرده و يا كسب‌وكار فعلی سازمان را متحول نمايد. به دلیل شدت يافتن رقابت میان سازمان ها، فعالیت ها در حوزه R&D بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. پيچيدگی های تحقيقات مبتنی بر دانش، تكنولوژی و نوآوری و نيز پويايی كسب‌وكار و بازار، سازمان‌ها را مجبور كرده تا در حجم، مقياس، موقعيت مكانی و جهت‌گيری فعاليت‌هايشان تجديدنظر كنند .
امروزه R&D تاثير مستقيمی بر نوآوری، بهره‌وری، كيفيت، سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و همچنین عوامل دیگری که در افزايش توان رقابتی سازمان‌ها موثر هستند، دارد. با ظهور پديده جهانی شدن، روش‌های كسب تكنولوژی نيز تغيير كرده و روش‌های جديدی به وجود آمده است كه به كشورها و سازمان‌ها امكان دستيابی به تحقيقات در سطوح مختلف را می دهد. به صورت کلی واحد R&D مغز سازمان است تا با مطالعه و بررسی علمی، اهداف سازمان را تغییر و یا به روز رسانی کند.

ارتقاء واحد تحقیق و توسعه

متخصصین ما در مجموعه استاندارد آزما با سالها تلاش و تجربه در طراحی آزمایشگاه تحقیق و توسعه می توانند راهکارهای خوب و کارآمدی را پیش روی شما عزیزان قرار دهند.

فهرست