طراحی آزمایشگاه کالیبراسیون

طراحی آزمایشگاه کالیبراسیون

حضور در بازارهای رقابتی فشرده در جهان امروز،صنعتگران را برآن داشته است تا بيش از گذشته به کيفيت محصولات خود توجه نمايند.کشورهای در حال توسعه نيز که تمايل به رشد صنعتی بیشتر دارند از اين قاعده مستثنی نيستند. عوامل متعددی برکيفيت يک محصول تاثير گذار هستند که می توان به دانش فنی، مواد اوليه، نيروی انسانی، تکنولوژی و ماشين آلات و…نام برد. يکي ديگر از اين عوامل موثر، ابزارهای اندازه گيری هستند که وظيفه محک زدن کيفيت محصول را باتوجه به استانداردها بر عهده دارند. براي حصول اطمينان از کيفيت يک محصول، بايد ابزارها از درستی ودقت عملکرد لازم برخوردارباشند؛ و به همين منظور مفهوم کاليبره کردن ابزارهای اندازه گيری مطرح می گردد. شناخت اهميت کاليبراسيون براي تجهيزات اندازه گيری مستقر در کارخانجات و صنايع يکی از مسايل مهمی بود که با آغاز استقرار استانداردهای سري ۹۰۰۰ در کارخانجات ايران مورد توجه قرار گرفت. اکنون استاندارد ایزو 17025 به منظور تایید صلاحیت آزمایشگاه های کالیبراسیون پیاده سازی می شود.

در اين ميان در بعضی از مراکز موجود به علت عدم آگاهی مشاوران يا مسئولين مربوطه حتي الزامات اوليه کاليبراسيون اعم از دانش فنی، تجهيزات مناسب، قابليت رديابی و …رعايت نمی شود. حتی از گواهی نامه های کاليبراسيون صادره عليرغم هزينه هايی که در بر دارد نيز اطلاعات لازم جهت استفاده در سيستم استخراج نمی شود. بنابراين درک صحيح و کامل از مفهوم کاليبراسيون و اجرای درست آن، در بهينه سازی سيستم اندازه گيری و نيز در جلو گيری از هزينه های اضافی کمک شايانی به سازمان ها و صنایع می کند.

مشاوران مجرب در مجموعه استاندارد آزما با تکیه بر تجارب خود و کادر فنی متخصص می توانند شما عزیزان را در طراحی آزمایشگاه کالیبراسیون یاری نمایند.

فهرست