مشاوره در تأمین و خرید مواد شیمیایی

تماس با کارشناسان بخش مشاوره: 09106166803

بدون شک مواد شیمیایی برای مراکز تحقیقاتی و تولیدی و هم چنین آزمایشگاه های آزمون و کنترل کیفیت مهمترین بخش محسوب می شود. تهیه موادی با کیفیت مورد نظر و مطلوب دغدغه کلیه آزمایشگاه ها می باشد. متاسفانه در سال های اخیر ورود مواد شیمیایی تقلبی تحت برند های مشهور جهانی در بازار ایران به وضوح مشهود می باشد. این مواد بدون اطلاع به کاربر به عنوان برند اصلی در اختیار وی قرار  می گیرد. خسارات متعددی در پی استفاده از این مواد تقلبی گزارش شده است، که بعضا مبالغ چند صد میلیونی به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. در بسیاری از واحدهای تحقیقاتی و تولیدی کارشناسی مبنی بر شناسایی مواد وجود ندارد لذا، این شرکت آمادگی خود را برای مشاوره در تهیه مواد شیمیایی اصلی با برندهای مورد نظر کاربران اعلام می دارد.

هدف ما در مجموعه استاندارد آزما این است که کاربرانی که به دلیل حساسیت کاری تمایل به خرید برندهای اصلی را دارند بتوانند بدون دغدغه از آنها استفاده کنند، هم چنین دیگر کاربرانی که می خواهند موادشیمیایی با برندهای فرعی تهیه کنند هزینه های برندهای اصلی را به عنوان تقلبی نپردازند.

+ چرا در تهیه مواد شیمیایی باید از مشاوره استفاده کنیم؟

متأسفانه در سال های اخیر ورود مواد شیمیایی و تجهیرات آزمایشگاهی تقلبی تحت برندهای مشهور جهانی در بازار ایران به وضوح قابل مشاهده می باشد. این موارد بدون اطلاع کاربر به عنوان برند اصلی در اختیار وی قرار می گیرد که موجب تحمیل خسارات متعدد و جبران ناپذیری به واحدهای تولیدی می گردد، لذا این موضوع مشاوران مجموعه استاندارد آزما را بر آن داشت تا با تکیه بر دانش و تجربیات خود در این زمینه شما مشتریان عزیز را در این امر به صورت کامل راهنمایی نموده و آمادگی خود را برای مشاوره در تهیه مواد و تجهیزات آزمایشگاهی اصلی با کیفیت و با برندهای مورد نظر کاربران اعلام دارد.

شرکت مشاوره تخصصی استاندارد آزما با دارا بودن تیم های تخصصی مشاوره ای در مرحله خرید، ساخت تا بهره برداری چشم بینای شما در پروژه خواهد بود.

فهرست