مدیریت چرخه کار آزمایشگاه

تماس با کارشناسان بخش مشاوره: 09106166803

مدیریت چرخه کار آزمایشگاه

از آنجایی که تمامی تجهیزات آزمایشگاهی از دارایی های ارزشمند و حیاتی محیط های آزمایشگاهی به شمار می روند، نیازمند مدیریتی مناسب و صحیح هستند. چرا که هرگونه بی دقتی و کوتاهی در نظارت بر نصب و استفاده از لوازم، نگهداری و جابجایی های احتمالی هزینه های بسیاری را در آزمایشگاه به همراه خواهد داشت.

به همین منظور، اساسا مدیریت چرخه آزمایشگاهی، متشکل از ۵ مرحله، راه اندازی پروژه، تجزیه و تحلیل عملیاتی، جابجایی، کنترل و نظارت و خروج می باشد که هر کدام نقش موثری را در تقویت عملکرد آزمایشگاهی ایفا می کنند.

مدیریت چرخه کار آزمایشگاه

مراحل چرخه کار آزمایشگاه

  •  راه اندازی

از کارهای مهم و اساسی که لازم است تا در مرحله راه اندازی آزمایشگاه ها، بخصوص محیط های آزمایشگاهی جدید صورت گیرد، (بعد از مرحله طراحی آزمایشگاه و اجرای سکوبندی آزمایشگاه) تهیه تجهیزات و لوازم آزمایشگاه مورد نیاز جهت پشتیبانی از عملیات آزمایشگاهی می باشد.

همچنین در این مرحله توصیه می شود تا کارمندان از استفاده، تعمیر و نگهداری این لوازم خاص، اطلاعات کافی را کسب نمایند. چرا که ممکن است در صورت خرابی یک لوازم خارجی، جهت ارسال قطعه جایگزین، تا مدتی جریان کار متوقف شود. پس شناخت و آشنایی با تعمیر و نگهداری لوازم امری ضروری است.

  • تجزیه و تحلیل عملیاتی

در صورت مجهز کردن محیط آزمایشگاهی به لوازم مورد نیاز، نیروی کار انسانی و تعیین عملیات، مرحله تجزیه و تحلیل عملیاتی آغاز می شود.

در واقع در این مرحله است که لوازم مورد نیاز برای تولید که بطور مداوم کار می کنند، از دیگر لوازم مورد استفاده برای اهداف تحقیق و بررسی مشخص می شوند. چرا که تفکیک این لوازم کمک می کند تا کاربران در صورت نبود هر کدام، ضمن شناخت مشکلات احتمالی آزمایشگاه ها، از خدمات و پشتیبانی های مربوطه یاری گیرید.

  • جابجایی

علاوه بر فروش و خرید تجهیزات، جابجایی آزمایشگاهی نیز از دیگر کارهای مهم و اساسی است که نیازمند تلاش و هماهنگی گسترده ای بین ده ها عامل مختلف می باشد. به همین جهت است که این کار اغلب با چالش های بسیاری روبرو می شود.

بر این اساس، جابجایی آزمایشگاهی، ضمن داشتن نظم و انضباط و دقت در جزئیات، نیازمند درک و شناخت تمامی بخش های متحرک آزمایشگاهی و نظارت جزئی در اجرای صحیح آنها می باشد، زیرا این نظارت های جزئی می تواند پیامدهای مهمی را به همراه داشته باشد

در این مرحله است که آزمایشگاه به بالاترین حد خود جهت سوددهی می رسد.

در نهایت در صورت تعطیلی و یا بسته شدن آزمایشگاه ها، دارایی ها می توانند مجددا استفاده، فروخته و یا از بین برده شوند. زیرا در بسیاری از مواقع فروش این تجهیزات بلا استفاده، می تواند باعث بازیابی دارایی آزمایشگاه شود. البته همیشه به حراج گذاشتن تمام تجهیزات، بهترین راه حل نیست.

ضمنا توصیه می شود که در محیط های آزمایشگاهی، مدت زمان مشخصی را به مدیریت دارایی اختصاص دهید چرا که این کار تاثیر بسزایی در بهره وری آزمایشگاه دارد.

علاوه بر این سرمایه گذاری و مشارکت با یک شرکت مدیریت دارایی نیز می تواند به عنوان راهی مقرون به صرفه برای مدیریت چرخه عمر آزمایشگاه، حمایت از بهره وری و انجام تحقیقات علمی آزمایشگاهی باشد.

فهرست