یخچال آزمایشگاهی

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

یخچال آزمایشگاهی

یخچال آزمایشگاهی یک محفظه ی کنترل شده عاری از هرگونه باکتری است که در آن دما با دقت نمایی بالا توسط یک فن سیرکولاسیون کنترل می شود که سبب تثبیت دما در تمام نقاط یخچال می شود. یخچال آزمایشگاهی برای نگهداری مواد آزمایشگاهی خاص که نیاز به نگهداری در شرایط دمایی مناسب خود را دارند استفاده می شود.

از جمله کاربرد های یخچال آزمایشگاهی در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست