همزن مکانیکی

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

همزن مکانیکی

همزن ها انواع واقسام بسیار متنوعی دارند. هر کدام بسته به کاربردها و مقاصد آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار میگیرند. مهمترین و رایج ترین همزن ها در آزمایشگاه ها شامل همزن های مغناطیسی،هات پلیت های دارای همزن، همزن های مکانیکی، همزن های شناور و همزن های بیولوژیک هستند. در اینجا همزن های مکانیکی را بررسی خواهیم کرد که استفاده از آنها امروزه در صنایع، آزمایشگاه ها، و بازار متداول است. این همزن ها که برخی از آنها به طور الکتریکی هم کار میکنند به این خاطر مکانیکی نامیده میشوند که از یک پره تشکیل میشوند که به صورت مکانیکی محلول ها را هم میزند.

کاربرد همزن مکانیکی

از یک طرف، انسان ها طی هزاره ها در عرصه های مختلف نیاز داشته اند که مواد مختلف را در سطوح مختلف با هم ترکیب کنند. گاهی نیاز بوده که جامدات در مایعات حل شوند، گاهی هم می بایست مایعات متفاوت را با هم ترکیب کرد. یافته های باستان شناسی نشان میدهند که بشر از دوران بسیار دور از ادوات و ظروف و وسایلی برای ترکیب کردن مواد مختلف با درجه ی مختلف سیالیت استفاده کرده است. و این جای تعجب ندارد، چراکه آمیختن چیزها با همدیگر در بنیان بسیاری از فعالیتهای انسان بوده و برای تولید همه چیز ضرورت داشته است: تولید غذاها، مواد آرایشی، ساخت مواد دارویی ، تولید وسایل جنگی، ساخت وسایل کار، آزمایش های پزشکی، آزمایش های شیمی. انسانها همواره در روندهای عملیاتیشان به ترکیب کردن و مخلوط کردن نیاز داشته اند. در زمانه ی مدرن، مخلوط کردن در آزمایشگاه بسیار پیچیده تر و با این حال بسیار سریعتر و دقیقتر است. امروزه به لطف تکنولوژی های پیشرفته میتوان انواع و اقسام مواد مختلف را در اندازه ها و حجم های متفاوت با هم ترکیب یا مخلوط یا در هم حل کرد. امروزه ماشین ها میتوانند مواد مقاوم در برابر انحلال مثل پودرها را حل کنند. پخش و انتشار مولکولی ذرات در محلول ها از طریق فرایندی پیوسته صورت میگیرد که به فرایند مخلوط کردن یا همگن سازی شناخته میشود.

کارکرد و مکانیسم همزن مکانیکی

انواع پروانه های همزن مکانیکی

انواع همزن آزمایشگاهی

همزن های مکانیکی انواع مختلفی دارند که بسته به استفاده، نیاز، و آزمایش های مربوطه تقسیم بندی می شوند. این همزن ها را میتوان به همزن مکانیکی استاندارد، همزن الکترونیکی، و همزن با گشتاور پیچشی مضاعف تقسیم بندی کرد.

همزن مکانیکی استاندارد
این همزن ها برای انجام عمل استاندارد همزدن مناسب اند. هدف از طراحی آنها مخلوط کردن و پخش کردن مواد در محیط مایع با استفاده ازسرعت های متوسط به بالا برای ویسکوزیته های پایین، متوسط، و بالا است. ازاین همزن ها میتوانند برای کاربردهای آزمایشگاهی روزانه برای کار با مایعات مختلف استفاده کرد. در این دستگاه میتوان سرعت را کنترل کرد و حرکت پروانه ها را تنظیم کرد.

همزن الکترونیکی
این همزن ها برای انجام هر عمل همزدن مناسب اند که در آن ویسکوزیته طی کل فرایند چه به خاطر واکنش های شیمیایی چه به خاطر خود عمل مخلوط کردن تغییر میکند. همزن های الکترونیکی میتوانند سرعت دقیق را ضمن تغییر فضای محلول حفظ کنند. این همزن ها با توجه به شیوه ی طراحیشان استفاده های آزمایشگاهی خاص دارند که هرمورد بسته به مقاصد آزمایش ها است، از جمله در مورد مواد چسبنده ای مثل پلیمرها.

انواع پروانه
پروانه یکی ازمهمترین بخش های مکانیسم همزن است. پروانه ها میتوانند به شیوه های متفاوتی عمل کنند که باعث تفاوت در کاربردشان و در نتیجه باعث استفاده از آنها درعرصه های متفاوت میشود. در اینجا برخی از مهمترین پروانه ها را از نظر میگذارنیم:

  • پروانه ی پارویی 
  • پروانه با جریان گریز از مرکز
  • پروانه توربین
  • پروانه ملخی
  • پروانه حل کننده

انواع جریان در همزن مکانیکی

پروانه ها در یک همزن سه نوع جریان تولید میکنند: جریان محوری، جریان شعاعی، و جریان مماسی

از جمله کاربرد های همزن مکانیکی در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست