پلاریمتر

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

پلاریمتر

پلاریمتر (Polarimeter) یک ابزار علمی است و برای اندازه گیری زاویه ی چرخش ایجاد شده توسط نور پلاریزه ی عبوری از میان یک ماده ی فعال از نظر نوری ، استفاده می شود. مقداری که بواسطه آن نور چرخش پیدا می کند با نام زاویه ی چرخش شناخته می شود با پلاریمتر، اندازه گیری می شود.
پلاریمتردستی قدیمی ترین پلاریمتر ها می باشد. پلاریمتردستی نیاز داشتند که کاربر به صورت فیزیکی یک عنصر پلاریزه کننده را بچرخاند. امروزه پلاریمترهای نیمه خودکار وجود دارند که نیاز به آشکار سازی بصری دارند. در پلاریمترهای نیمه خودکار از دکمه های فشاری برای چرخاندن آنالیزور استفاده می کنند. این پلاریمترها دارای صفحات نمایش دیجیتالی می باشند.

انواع پلاریمتر:

  • پلاریمتر چشمی
  • پلاریمتر اتوماتیک
  • پلاریمتر رومیزی

اجزا پلاریمتر

  • منبع نورانی تکرنگ
  • منشور قطبنده نور (پلاریزور)
  • منشور تجزیه‌کننده (آنالیزور نور)
  • لوله آزمون
  • تیغه نیم موج
  • عدسی محدب ردیاب نوری

روش کار دستگاه

برای اندازه گیری چرخش نوری ، یک دیود ساطع کننده نور (LED) پرتویی از نور معمولی را تولید می کند. این نور ابتدا از طریق پلاریزر (فیلتر قطبش) عبور می کند تا جهت مشخصی از صفحه قطبش بدست آید. سپس نور قطبی شده از سلول نمونه عبور می کند، اگر نمونه از نظر نوری فعال باشد ، صفحه قطبش چرخانده می شود. نور با صفحه چرخش قطبش از طریق یک آنالیز کننده عبور می کند که یک فیلتر قطبی دوم است.

پلاریمتر اولین قطبش گر را می چرخاند تا زمانی که گیرنده عکس حداقل انتقال را اندازه گیری کند. اگر نمونه از نظر نوری غیرفعال باشد ، پلاریمترو آنالایزر اکنون عمود بر دیگری قرار دارند. اگر نمونه از نظر نوری فعال باشد ، پلاریمتر قطبی کننده را می چرخاند تا جایی که صفحه قطبش پشت سلول نمونه دوباره عمود بر صفحه قطبش آنالایزر باشد. درجه چرخش حاصل اندازه گیری مستقیم چرخش نوری نمونه است. طول موج صحیح برای اندازه گیری دقیقاً توسط یک فیلتر تداخل قرار گرفته در پرتو مقابل گیرنده عکس انتخاب می شود.

پلاریمتر مدولار (MCP) ، اولین قطبش دهنده ثابت می شود. نور قطبی شده علاوه بر این از سیم پیچ های الکترومغناطیسی (تعدیل کننده فارادی) عبور می کند تا وضوح زاویه ای را بیشتر کند. بدین ترتیب یک نوسان با استفاده از اثر فارادی بر روی صفحه دو قطبی قرار می گیرد. تعدیل کننده فارادی در جلوی سلول نمونه قرار دارد. پس از انتقال نور قطبی از سلول نمونه ، آنالیزگر به طور خودکار چرخانده می شود تا زمانی که به حداقل انتقال برسد.

 

از جمله کاربرد های پلاریمتردر صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

پلاریمتر

برچسب: پلاریمتر

فهرست