رفراکتومتر

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

رفراکتومتر

رفراکتومتر یا رفرکتومتر به معنای شکست سنج، نوعی دستگاه آزمایشگاهی است که جهت شناسایی و تشخیص درجه خالص بودن موادآزمایشگاهی به کار برده می شود. در واقع این دستگاه عملیات رفراکتومتری را با اندازه گیری ضریب شکست مواد (مایعات، جامدات و گازها) انجام میدهد.

انواع رفراکتومتر

رفراکتومتر رومیزی
رفراکتومتر دستی آنالوگ
رفراکتومتر دستی دیجیتال
رفراکتومتر آنلاین

از جمله کاربرد های رفراکتومتر در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست