فلیم فتومتر

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

فلیم فتومتر

دستگاه فلیم فتومتر (flame photometer)، برای اندازه گیری غلظت سدیم، لیتیم و پتاسیم خون و یا غلظت سدیم و پتاسیم ادرار طراحی شده است. این دستگاه از لیتیم به عنوان مرجع داخلی دستگاه استفاده می کند تا علاوه بر دستیابی به دقت بیشتر امکان جبران تغییرات داخلی خود دستگاه نیز وجود داشته باشد.

از جمله کاربرد های دستگاه فلیم فتومتر در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست