FESEM

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

میکروسکوپ الکترونی FESEM

میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FESEM نوعی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM است که دارای تفنگ الکترونی انتشار میدانی می باشد. تفنگ الکترونی نشر میدانی Field Emission به انرژی حرارتی برای غلبه بر پتانسیل سطحی نیازی ندارد و با اعمال میدان الکتریکی بسیار بالا به سطح نمونه، الکترون ها را از سطح جدا می کند. میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی تصاویری واضح تر با رزولوشن بالاتر را فراهم می کند. میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی Field Emission نسبت به میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM رزولوشن بهتری را در ولتاژهای پایین تر ارائه می دهد. میکروسکوپ الکترونی  برای تصویر برداری نانو ذرات مناسب می باشد.

از جمله کاربرد های دستگاه میکروسکوپ الکترونی در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

FESEM

 

برچسب: میکروسکوپ الکترونی

فهرست