مونوکروماتور

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

مونوکروماتور

تکفام ساز یا مونوکروماتور دستگاهی اپتیکی است که چنانچه مقابل منبع نوری با طیف گسترده قرار گیرد، امکان انتخاب یک طول موج (یا پهناي باریکی از طول موج ها) از آن منبع را برای کاربر فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر مونوکروماتور یک دستگاه چشمی است که یک باند باریک قابل گزینش را به صورت مکانیکی ازطیف وسیعی از طول موج های موجود در ورودی دستگاه، جداسازی می نماید.

اصول کارکرد یک تکفام ساز بر پایه اصل پاشندگی نوری توسط منشور یا پراکنش نور توسط یک پراشنما (diffraction grating) می باشد که معمولاً منشور یا پراشنمای این تجهیز، در حالت بازتابی مورد استفاده قرار می گیرد و منجر به جداسازی طول موج های مختلف نور از یکدیگر می گردد. این تجهیز با مکانیسم های خاصی، طیف انتخابی را پس از جداسازی به شکاف خروجی خود منتقل می کند.بدیهی است که پدیده پاشندگی در داخل تکفام ساز تنها در صورتی قابل کنترل می باشد که نور ورودی از منبع به صورت موازی تابیده شود. از اینرو این وسیله معمولاً به یک کلیماتور داخلی جهت تبدیل اشعه های واگرای نوری منبع نزدیک به نور موازی نیز مجهز می باشد.

 

 

 

 

برای اطلاع از قیمت ها و برند های موجود با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل فرمایید.

فهرست