بارومتر

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

بارومتر

بارومتر (Barometer) یک ابزار علمی است که از آن برای اندازه گیری فشار جو استفاده می کنند. مقدار هوا همواره درحال تغییر است در نتیجه وزن آن که همان فشار هواست به طور مداوم تغییر می کند. تغییر در فشار هوا باعث تغییر در شرایط آب و هوایی می شود که این تغییرات را با بارومتر نشان می دهند.

انواع بارومتر :

دو نوع بارو متر جیوه ای و آنروئیدی وجود دارند. در یک بارو متر جیوه ، میلی‌بار نشان می دهدکه ستون جیوه چقدر از یک لوله شیشه‌ای عمودی بالا می‌رود. فشارسنج های آنروئیدی از هیچ نوع مایعی استفاده نمی کنند، در عوض از یک کپسول تخلیه شده با دیواره انعطاف پذیر استفاده می کنند.

به غیر از میلی بار، واحدهای اندازه گیری دیگری در بارومترها همچون پوند بر اینچ مربع، پاسکال و اینچ جیوه استفاده می شود. یک واحد اندازه گیری بسیار حساس، یک میلی بار نشان دهنده تغییر یک دهم درصدی در فشار اتمسفر است. این دستگاه تغییرات فشار هوا را می خواند.به طور کلی، افت فشار به معنای آب و هوای بد است، اگرچه خوانش های خاص تر با استفاده از مطالعات منتشر شده از شرایط مشاهده شده محلی امکان پذیر است.قدیمی‌ترین بارومتر‌ها ابزارهایی آنالوگ بودند که از ظروف آب استفاده می‌کردند، اما ابزارهای مدرن اغلب الکترونیکی با خوانش‌های دیجیتال می باشند.

 

 

از جمله کاربرد های بارومتر در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بارومتر

فهرست