بارومتر

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

بارومتر

بارومتر (Barometer) یک ابزار علمی است که از آن برای اندازه گیری فشار جو استفاده می کنند. مقدار هوا همواره درحال تغییر است در نتیجه وزن آن که همان فشار هواست به طور مداوم تغییر می کند. تغییر در فشار هوا باعث تغییر در شرایط آب و هوایی می شود که این تغییرات را با بارومتر نشان می دهند.

 

 

از جمله کاربرد های بارومتر در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست