رطوبت سنج

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

رطوبت سنج

معمولا در آزمایشگاه ها از این دستگاه برای اندازه گیری میزان رطوبت جو استفاده می کنند. رطوبت سنج ها از تجهیزات آزمایشگاهی و اغلب با تکیه بر اندازه گیری های کمیتی دیگر مانند فشار، دما، تغییر مکانیکی یا الکتریکی و حجم یک ماده به همان شکل که رطوبت جذب می شود کار میکند.

 

از جمله کاربرد های رطوبت سنج در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست