دستگاه رنگ سنج

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 – 021

دستگاه رنگ سنج

رنگ سنج یا کالریمتر دستگاهی است که غلظت ترکیبات مختلف را در محلول های رنگی اندازه گیری می کند. رنگ سنج‌ها بیشتر برای تعیین غلظت املاح استفاده می شوند. رنگ سنج در حقیقت نسخه ساده فتومتر است. رنگ سنج‌ها در انواع مختلف و با قابلیت تعویض طول موج از طریق تعویض فیلترها و یا تعویض طول موج (حداکثر تا ۱۰ طول موج) از طریق چرخاندن فیلترها امکان پذیر هستند.
رنگ سنج یک دستگاه مورد استفاده در کالریمتری است. در زمینه های علمی با طول موج خاصی از نور و با شیوه خاص اندازه گیری می شود. این دستگاه بیشتر مورد استفاده برای تعیین غلظت املاح شناخته شده است. ‌رنگ سنج‌ها ممكن است دستی يا نيمه اتوماتيک باشند، هموگلوبينومتر ، يكی از انواع رنــگ سـنــج‌هـای قـابـل حمـل بـوده كـه بـه منظـور انـدازه گيـری مستقيـم و دقيـق غلظـت هموگلوبين بر حسب g/l یا g/dl طراحی شده است.

اجزای اصلی رنگ‌سنج ، بسيار شبيه به اجزای فتومتر است. رنگ‌سنج ها ، وسايل ساده‌ای هستند كه به دليل كيفيت پايين تر فيلترها ، از حساسيت كمتری برخوردار هستند. منبع نور ممكن است يک لامپ ديودی باشد كه از خود ، يک نور تک رنگ ساطع می‌كند. در برخی موارد ، ممكن است از لامپ‌های تنگستنی يا هالوژنی استفاده شود كه سر راه نور توليد شده توسط آن‌ها يک فيلتر قرار داده می‌شود تا به نور مورد نياز با طول موج مشخص دست يابيم.

از جمله کاربرد های دستگاه رنگ‌‌‌سنج در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست