دستگاه رنگ سنج

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 – 021

دستگاه رنگ سنج

دستگاه رنگ سنج جهت بررسی و آنالیز دقیق طیف رنگ و مختصات طیف های رنگ جهت یکسان درآمدن رنگ نمونه استاندارد با رنگ نمونه تولید شده استفاده میشود.

 

 

از جمله کاربرد های دستگاه رنگ سنج در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست