غبار سنج

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

غبار سنج particle counter

پارتیکل کانتر دستگاهی است که ذرات معلق در هوا را شمارش کرده و بدین ترتیب محیط مورد اندازه گیری را غبار سنجی می کند از این رو به این دستگاه، غبار سنج هوا ، دستگاه اندازه گیری ذرات هوا و دستگاه ذره شمار هوا نیز میگویند پارتیکل کانتر یک دستگاه منفرد است که همزمان علاوه بر شمارش ذرات معلق در هوا قادر به تشخیص آن ها نیز می باشد.

پارتیکل کانتر با توجه به درجه آنالیز ذرات انواع مختلفی دارند. برای اندازه گیری ذرات بسیار ریز ( در حد نانومتر) می توان از پارتیکل کانتر هسته تراکم (چگالش شده) استفاده کرد.

ذرات ریز معلق در هوا کوچکتر از 1/0 میکرومتر که بطور کلی بوسیله پارتیکل کانتر پراکندگی نور معمولی قابل تشخیص نمی باشند را می توان بصورت نوری با رشد تراکم ذرات از طریق شرایط فوق اشباع بوسیله مخلوط هوای نمونه برداری شده بخار و الکل با دمای بالا اندازه گیری کرد. شمارنده هسته تراکم یک روش نوری برای شمارش ذرات آئروسل در اتمسفر است. شمارنده پالس جهت شمارش تعداد ذرات عبور داده شده از پرتوی لیزر استفاده می شود.

 

 

 

برای اطلاع از قیمت ها و برند های موجود با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل فرمایید.

فهرست