سرعت سنج

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

سرعت سنج

دستگاهی برای سنجش سرعت باد است. بطور کلی بادسنج‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروهی سرعت باد را اندازه می‌گیرند و گروه دیگر فشار باد را. اما از آنجا که سرعت و فشار باد با هم رابطه دارند، با سنجش هر یک از این دو کمیت می‌توان دیگری را محاسبه نمود. اسم لاتین این دستگاه از anemos به معنای باد و meter به معنای اندازه گیر تشکیل شده است.ساده ترین مدل باد سنج مدل پیاله ای است که از چهار نیم کره که به صورتی عمودی بر دو محور متقاطع عمود که به میله ای متکی است ساخته شده است .

 

 

فهرست